Bild
ORGANISATIES & PROJECTEN

2008 – heden

Fabrikant van radiatoren
Analyse van de huidige problemen bij het aansturen (plannen, produceren en leveren) van de fabriek(en) en de ondersteuningsmogelijkheden van de gestelde verbeteringsambities ten aanzien van levertijdverkorting, servicegraad verhoging en kosten besparing.

Fabrikant voor bouw, keuken en meubelindustrie (Maleisië)
Opzet van een meerjarig prestatieverbeteringsplan (een roadmap) dat enerzijds de organisatie in stappen op verschillende terreinen klaar stoomt voor een productie op volle capaciteit (verdubbeling tot verviervoudiging van de productie), verlaging van het werkkapitaal en verhoging van de servicegraad.

Beoordelen van de kwaliteit en (toekomst)bestendigheid van de huidige informatie voorziening en op basis van huidige positie en strategische ambities bepalen van de informatiebehoefte de uiteindelijk gewenste systeem en applicatie opzet en de weg er naar toe.

Uitvoeren van de software selectie en opzet en begeleiding van een prototype pilot.

Zorgorganisatie (extra- en intramuraal)
Aanscherpen van de strategische visie en vandaar uit ontwikkelen van een (nieuwe) toekomst bestendige organisatie (structuur) voor een grote regionaal opererende organisatie met zowel intra- als extramurale zorg en vastgoed (contourennota).

Europese groep van uitgevers en kunstdrukkerij (plastic en papier)
Evaluatie (audit) van een eerder uitgevoerd project m.b.t. wat is gerealiseerd en wat zou er nog moeten gebeuren om “voor goud” te gaan (operational excellence).

Fabrikant van meubelmateriaal (Italië)
Analyse en ontwikkeling van een verbeterprogramma ten behoeve van het verhogen van de leverbetrouwbaarheid, selectieve levertijd verkorting en overall reductie van kosten. Opzet van een migratieplan, waarbij de organisatie gradueel stap voor stap meer en verbeterd gebruik kan maken van SAP.

Levensmiddelen fabrikant
Ontwerpen en realiseren van een duurzame prestatieverbetering voor twee productielocaties met de bestaande ERP-software, infrastructuur en organisatie.

N.B. als bijproduct zijn er tal van oude issues opgelost, zoals reduceren van ongewenste services en verlaging van het aantal gehuurde pallets.

Europese groep van uitgevers en kunstdrukkerij (plastic en papier)
Verbeteren van de overall resultaten, financieel en logistiek (leverbetrouwbaarheid), door het ontwikkelen en implementeren van:

(gebruikte systemen: CERM, Exact, MS Dynamics, Access en Excel)

Software company
Beoordelen van de testorganisatie in relatie tot het hoge ontwikkeltempo van nieuwe releases en de toename van klantspecifieke oplossingen.

Thuiszorg organisatie
Analyse van de cumulerende organisatie- en ICT-problemen bij een grote landelijk opererende thuiszorg organisatie bestaande uit een groot aantal bedrijven (quick scan) en het opstellen van een voorsteloplossing.

Cateringbedrijf
Ondersteuning bij strategie, tactiek en structuur van een cateringbedrijf in transitie (13 locaties). Downsizen, aanpassen gevolgd door een beheerste bedrijfsbeëindiging.

Coaching & training
Op beperkte schaal coachen van directeuren en managers (strategie, tactiek, inhoud en proces), het spelen van een ‘Business Process Improvement’ game ( (Legostiek, met oog voor Activity Based Costing) en gastdocent Junior Business Course.

1992 – 1995

Decorplatenfabrikant (high pressure laminates) (14 maanden fulltime)
Interim Management: Hoofd productieplanning

Introductie van MPS-planningssystematiek, waaronder definitie, constructie en implementatie van Forecasting, Master Production Schedule en Rough Cut Capacity planning (PC-toepassing)

Implementatie planningsmodule SAP/R2 (MRP).
Definiëren van noodzakelijke uitbreidingen aan het MRP-II systeem om deze applicatie toepasbaar te maken voor MPS.

Regionaal energiebedrijf
Formuleren van een logistiek besturingsconcept en het opstellen van een Statement of User Requirements (S.O.U.R.) voor de selectie van een logistiek softwarepakket.

Verzekeringsmaatschappij (Direct Writer)
Prestatieverbeteringsproject bij een schadeafdeling (11 branches). Met behulp van paperJIT (Business Process Redesign voor kantoorlogistiek) realiseren van doorlooptijdverkorting, capaciteitsreductie en kwaliteitsverbetering.

Farmaceutische groothandel
Uitvoeren van een ‘second opinion’ ten aanzien van een logistiek investeringsvoorstel. Het voorstel had betrekking op een strategische investering in een nieuw te bouwen centraal magazijn en een nieuw DRP-informatiesysteem ter ondersteuning van ‘overnight’ leveringen (directe distributie vanuit het centraal magazijn). Beoordelen of het nieuwe beleid voorlopig ook met de bestaande infrastructuur kon worden uitgevoerd.

Regionaal nutsbedrijf
Ontwikkelen van logistieke cursussen voor afdelingschefs, groepschefs en medewerkers.

Luchtvaartmaatschappij
Het beoordelen van de voorgenomen centralisatie van het verwerken van de Airway Bill bij de transito unit.

Inkoop combinatie
Ondersteuning bij het definiëren van het inkoopbeleid en opstellen van het inkoopplan.

Tuinmeubelfabrikant
Ondersteuning bij de selectie van het nieuwe ERP productiebesturingssysteem.

Internationale producent van sorteerinstallaties, conveyors en magazijn equipment
Opstellen van een Statement of User Requirements (S.O.U.R.) voor het gebruik van reeds gekozen en deels in gebruik zijnde project management en productiebesturingssystemen (ARTEMIS en JD Edwards). Met name verantwoordelijk voor de financiële aspecten Project en Product costing, omzet waardering, Manufacturing Accounting, inter company billing etc.

Bedrijfsspel lego ‘pagodes’
Gespeeld bij diverse fabrikanten, krijgsmacht, sociale werkplaats, telecommunicatie bedrijf, bedrijfskundige leergang, nutsbedrijven, ABC-seminars

C&L Focus
eindredactie, lay-out & illustraties van het door Coopers & Lybrand Management Consultants uitgegeven blad.

1985 – 1989

Producent van energiecentrales (Engeland)
Implementatie van een general ledger pakket van MSA. Verantwoordelijk voor de evaluatie en de invoering van de nieuwe reportwriter Information Expert

Telecommunicatie onderneming (Engeland)
Implementatie van een geautomatiseerde vaste-activa-administratie (ACE) van PPL. Mede verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de test data-load.

Internationaal Accountantskantoor (6 maanden fulltime)
Kantoorautomatiseringsproject. Ontwikkeling en implementatie van hardware (local area networks, PC-stand-alones, portables en randapparatuur), software en gebruikersprocedures. Opzetten en (tijdelijk managen) van een ondersteunende stafafdeling (waaronder helpdesk).

Fabrikant van computers
Doorlichting van de administratieve organisatie. Ontwikkeling en implementatie van korte termijn maatregelen.

Krijgsmachtonderdeel (9 maanden fulltime)
Reorganisatie van de totale organisatie van een functionele naar een productgerichte organisatiestructuur. Uitvoering van de priority Budgetting-methode.

Fabrikant van kleurpigmenten en dispersieproducten (15 maanden fulltime)
Implementatie van het MRP-II pakket BPCS van SSA. Geïmplementeerde modules: Inventory, MRP/MPS, Bill of Materials, Shop Floor Control, Purchasing, Order Entry, Forecasting en Costing. Belangrijkste werkterreinen: projectplanning, ‘tailoring’ van het pakket, data-definitie, -verzameling en –invoer, opleiding & training, procedures, interfaces met bestaande financiële systemen, liaison met hoofdvestiging in Zwitserland m.b.t. costing, schaduwdraaien en uitfaseren van bestaande logistieke- en costingsystemen.

Fabrikant van Aerosols en Personal care producten
Definiëring en introductie van een ‘interne kostenverrekeningspolicy’ voor magazijn, distributieplanning en kwaliteitscontrolekosten.

Fabrikant van Farmaceutische producten (12 maanden fulltime)
Definiëren van noodzakelijke uitbreidingen aan een bestaand (tailor-made) commercieel systeem om deze applicatie toepasbaar te maken voor twee vestigingen en te kunnen integreren met een nieuw MRP-II pakket en automatisch Warehouse Management-systeem

Implementatie van het MRP-II pakket van Hoskyns (MCS) op twee productielocaties.
Geïmplementeerde modules: Engineering Control, Inventory, MRP/MPS, Shop Floor Control, Purchasing, Forecasting, Material Lot Tracking en Costing

Fabrikant van Insecticides en Herbicides
Haalbaarheidsonderzoek naar de toepasbaarheid van de MRP-II-methodologie en software.