Bild VERBINDEN en VERBETEREN, door ADVIES en IMPLEMENTATIE.

Geen verbetering zonder verbinding, en geen advies zonder een focus op implementatie. Het moet immers wel ergens toe leiden. Naast focus op het te behalen resultaat zelf, is er ook aandacht voor de schoonheid van de oplossing. Het is een kunst om een goede robuuste oplossing te vinden, die eenvoudig te begrijpen is, duidelijkheid geeft over de weg ernaartoe en snel het rendement oplevert dat de organisatie wenst (economisch, sociaal, politiek of anderszins).

WAT VOOR SOORT PROBLEMEN LOS IK OP?

Een greep uit de vraagstellingen die op mijn pad zijn gekomen:

Bild Te veel voorraad van producten die je op dat moment niet verkoopt, hoe los je dat op?
Bild In veel gevallen levert de introductie van systemen te weinig op en kost het te veel. Waar zit hem dat in en hoe kan het beter? Soms is minder het antwoord!
Bild
Bild Het is voor alle partijen, zowel intern als extern, van belang om te begrijpen waar dit verschil in zit. Net zoals het hebben van voorraad, levert het verschil tussen levertijd en doorlooptijd verschillende partijen voordeel op, maar tegen een bepaalde prijs. Deze kennis is zinvol bij het onderhandelen tussen partijen en het maken van gerichte keuzes ten aanzien van productaanbod, levertijd, prijsstelling en servicegraad.
Bild Het vraagt soms om een grondige analyse, vanuit een ander gezichtspunt dan de organisatie gewend is, om de ‘echte’ oorzaak te vinden.
Bild Soms vraagt de situatie om korte termijn crash-acties zodat er snel voldoende tijd en rust komt om een structurelere oplossing te vinden en te implementeren.
Bild Als de financiële administratie niet aansluit, komt dit vaak door een onwenselijke ontkoppeling van de financiële en de operationele administratie en het niet scherp genoeg krijgen van wat de ‘eigenlijke’ informatiebehoefte is vanuit financieel perspectief. Bij een juiste inrichting levert het systeem al automatisch de gewenste informatie, maar vaak vindbaar op een onverwachte plek en in andere terminologie.
Bild Ondernemen is het afwegen van tegengestelde belangen. De klant is misschien koning, maar u bent geen hofnar. Vaak is het bespreken, expliciteren en detailleren van verschillende belangen van de verschillende stakeholders en het ontwikkelen van een systeem dat die variëteit ondersteunt al voldoende om een voor alle partijen goede en profijtelijke samenwerking te realiseren.
Bild
Bild
Bild De besparingen in tijd leveren pas echt rendement op, als de organisatie in staat is om die vrijgekomen tijd te verzilveren. De kapitaliseerbaarheid van de besparing is een vaak vergeten factor bij de keuzes tussen projecten en is belangrijk om mee te nemen bij het ontwerp.
Bild Het is de kunst om de noodzakelijke korte termijn handelingen zodanig op te zetten dat ze ook op langere termijn bijdragen aan de gekozen koers en strategie. Het is als het oplossen van verschillende gedeelten van een legpuzzel, waarbij je moet zorgen dat deze losse vlakken uiteindelijk in elkaar zullen passen.
Bild Het is lastig voor organisaties om druk te blijven zetten en trouw te blijven aan de door hun zelf gestelde ambitie. Hier kan het helpen om periodiek te kijken of de realisatie nog in lijn is met het voornemen en wat er eventueel bijgesteld moet worden. Bijstellingen zijn af en toe noodzakelijk, maar als organisatie wil je niet dat je ze onbewust laat gebeuren.

PRODUCTEN OF SERVICES

Er is veelal behoefte aan een of meer van de onderstaande producten of services:

WAAROM KIES JE MIJ?

Het resultaat van mijn inspanning is een juiste mix van de volgende kenmerken:

WERKWIJZE EN TARIEFSTELLING

Afhankelijk van de soort vraagstelling, de aangeboden oplossing of de fase van een project zijn verschillende beloningsvormen denkbaar.